โบร์ชัวร์แนะนำสาขาวิชาการบัญชี 2563
อัพโหลด: 27/4/2563, 10:34:45
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ (เทียบโอน) ฝึกระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562
อัพโหลด: 24/9/2562, 10:09:57
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ฝึกระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 29 มีนาคม 2562
อัพโหลด: 14/2/2562, 08:19:09
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ฝึกระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 10 สิงหาคม 2561
อัพโหลด: 28/5/2561, 05:02:04
ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บัญชี/57 กลุ่ม 01 ภาคเรียนที่ 2/60 (8 มกราคม -30 มีนาคม 2561)
อัพโหลด: 21/1/2561, 18:38:48
 
 
ปัจฉิมนักศึกษา รหัส 56 กลุ่ม 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 5 เมษายน 2560 สามารถคลิก
อัพโหลด: 5/4/2560, 14:00:01
ปัจฉิมนักศึกษา รหัส 55 กลุ่ม 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 วันที่ 5 เมษายน 2559 สามารถคลิก download
อัพโหลด: 5/4/2559, 04:49:48
ปัจฉิมนักศึกษา รหัส 56 เทียบโอน ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 วันที่ 8 มิถุนายนย 2558 สามารถคลิก download
อัพโหลด: 3/6/2558, 06:21:09
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103