ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการ/58 เทียบโอน (วันที่ 29 พ.ค. - 31 ส.ค. 60)
อัพโหลด: 6/11/2560, 03:39:54
ตารางนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการจัดการ/58 (วันที่ 1 พ.ค. - 28 ก.ค. 60)
อัพโหลด: 6/11/2560, 03:38:15
ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
อัพโหลด: 5/2/2559, 01:01:17
ตารางนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2555
อัพโหลด: 16/1/2556, 04:40:45
 
 
ไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103