ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด/58 กลุ่ม 3 เทียบโอน (วันที่ 29 พ.ค. - 31 ส.ค. 60)
อัพโหลด: 6/11/2560, 03:18:42
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการจัดสัมมนาเรื่องจริยธรรมกับธุรกิจขายตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อัพโหลด: 12/6/2556, 11:42:49
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อัพโหลด: 12/6/2556, 11:42:03
ตารางนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2555
อัพโหลด: 16/1/2556, 06:16:58
 
 
ไม่มีข้อมูลขณะนี้
 
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103