ตารางนิเทศนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/58 วันที่ 1 พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2560
อัพโหลด: 25/10/2560, 01:53:47
ตารางนิเทศนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/58 (เทียบโอน) วันที่ 29 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560
อัพโหลด: 25/10/2560, 01:53:09
ตารางนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2555
อัพโหลด: 16/1/2556, 06:15:46
 
 
แนะนำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 3/7/2561, 04:41:54
 
 
 
 
 
 

สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2555
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โทรศัพท์ 0-5526-7102-3 โทรสาร 0-5526-7103